W październiku 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o doręczeniach elektronicznych – projekt został przyjęty niemalże jednogłośnie. Za uchwaleniem ustawy wraz z poprawkami zagłosowało 442 posłów, 4 posłów było przeciw, natomiast 5 wstrzymało się od głosu. Według wcześniej wspomnianej ustawy, e-doręczenie będzie traktowane na równi z wysyłanym tradycyjnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym. Jak wskazuje ustawodawca celem ustawy ma być prosta i przejrzysta komunikacja między administracją publiczną, a obywatelem. Osoby, które będą chciały korespondować z urzędami za pomocą Internetu, będą mogły skorzystać z korespondencji elektronicznej, bez wizyty na poczcie.

Według ustawy, obywatel będzie miał jeden adres do komunikacji z administracją, skrzynkę do e-doręczeń – działanie tej skrzynki ma mieć w praktyce podobne działanie jak skrzynka e-mailowa, będzie ona jednak stosowanie zabezpieczona. Korespondencja ma być nadawana i odbierana przez administrację w postaci elektronicznej, oznacza to, że podmiot publiczny zobowiązany będzie do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. W związku z tym, zostanie utworzony na potrzeby realizacji tego projektu rejestr publiczny, czyli baza adresów elektronicznych. Wpis w rejestrze zobowiązuje do doręczenia pism w sposób elektroniczny. E- doręczenie będzie dobrowolne i darmowe. Usługa ta ma być świadczona przez wyznaczonego operatora do końca 2025 roku, a operatorem tym będzie Poczta Polska, kolejny operator zostanie natomiast wyłoniony w drodze przetargu.

Jak wskazano w uzasadnieniu do przepisów, dla obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych, ustawodawca przewidział wprowadzenie tak zwanej publicznej usługi hybrydowej. Ma ona polegać na tym, że umożliwi to całkowitą cyfryzację procesu nadania czy też odbioru korespondencji po stronie administracji i przedsiębiorców, tym samym zostawiając obywatelowi wybór formy nadania (tradycyjna papierowa lub też elektroniczna). Korespondencja nadana elektronicznie zostanie przetworzona do formy papierowej, jak również, korespondencja nadana papierowo zostanie przetworzona do formy elektronicznej.

Większość przepisów nowej ustawy wchodzi w życie już połowie tego roku, dlatego warto już teraz zapoznać się z nadchodzącymi zmianami by móc się dobrze do nich przygotować.

Autor:

Agnieszka Rutkowska – studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *