Porwanie a uprowadzenie rodzicielskie

               Definicja uprowadzenia rodzicielskiego ma swój początek w konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonym w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz.U. 1995 nr 108 poz. 528 sprost. w Dz. U. z 1999 r. Nr 93, poz. 1085) art. 3 w brzmieniu: „Uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka będzie […]

Śmierć twórcy a prawa jego spadkobierców.

Autorskie prawa majątkowe, podobnie jak inne składniki majątkowe zmarłego, podlegają dziedziczeniu. Wynika to bowiem wprost z kodeksu cywilnego. W art. 922 § 1 Kodeksu Cywilnego wskazano, że:  Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób… Jednakże § 2 wspomnianego już artykułu mówi o tym, że  „nie należą do […]