Sport elektroniczny w świetle obowiązującego prawa.

W społeczeństwie informacyjnym, w czasach dynamicznego rozwoju technologii można zaobserwować zjawisko popularyzacji nowoczesnej formy działalności człowieka jaką jest sport elektronicznytzw. e-sport. Mimo dużego zainteresowania tego typu działalnością w krajowym ustawodawstwie brakuje legalnej definicji e-sportu. W literaturze pojęcie to ma dwojakie znaczenie. Sport elektroniczny sensu largo stanowi rekreacyjną formę rozrywki, to uczestnictwo w grach komputerowych związane […]

Czy apteki mogą się reklamować?

O tym, czy farmaceuta może reklamować leki sprzedawane w swojej aptece stanowi art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego[1]. Według przepisu ustawodawca wprowadził całkowity zakaz reklamowania aptek. Obecny kształt tego przepisu został wprowadzony tzw. ustawą refundacyjną, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Wcześniej przepis ten zakazywał jedynie reklamy działalności aptek skierowanej do publicznej wiadomości, […]

Karta Praw Podstawowych UE i jej zastosowanie w postępowaniu podatkowym

W dzisiejszych czasach można stwierdzić, że system prawa jest wielocentryczny, co wynika z faktu, iż część prawa powstaje w Polsce, natomiast pozostała część powstaje na szczeblu europejskim. Może to powodować pewne komplikacje w poruszaniu się po obszarze wolności i praw jednostki, zarówno dla samego podatnika, ale także dla organów podatkowych. W przypadku prawa podatkowego, jest to […]

A (very) short introduction to feminist criminology

Feminist criminology as a perspective of crime and the discipline itself was born in the 1970s. However, unlike previous and many later perspectives, it did not focus solely on aetiology of crime, but rather on critiquing criminology. The pioneer writers emphasised criminology as a ‘boys’ club’, criticised it for the exclusion of female criminality and […]

Telemedycyna oraz bariery jej rozwoju.

Ostatnimi czasy w medycynie coraz częściej dostrzegamy korzyści, jakie przynosi wdrażanie systemów teleinformatycznych w jej struktury. Cały czas zderzamy się jednak z panującymi barierami, które powodują zmniejszanie rozgłosu i jednocześnie stosowania tego typu rozwiązań. Mowa tutaj przede wszystkim o zbyt niskich możliwościach technicznych, niejasnych zasadach finansowania oraz braku istnienia przejrzystych regulacji prawnych. Bez względu na […]

Szczepionki przeciw Covid-19 medycznym eksperymentem – czyli o powielaniu nieprawdziwych informacji o wakcynach, słów kilka

BŁĘDNE PRZEKONANIA – CZYLI DLACZEGO FORSUJE SIĘ POGLĄD, ŻE SZCZEPIONKI SĄ EKSPERYMENTEM MEDYCZNYM Jak dotąd, eksperyment medyczny, brzmiał nieco abstrakcyjnie, a wszelkie użycie tego epitetu, przywoływało na myśl obrazy rodem z największych laboratoriów analitycznych, badających najbardziej meandryczne zagadki medycyny, których nikt nigdy wcześniej nie rozwikłał tudzież wszelakie lecznicze terapie, które miały dać nadzieję chorym, na […]

Hulajnoga elektryczna – urządzenie transportu osobistego – urządzenie wspomagające ruch

            Ostatnimi czasy widać ewolucję w sposobie poruszania się – coraz więcej osób przesiada się na tzw. jednoślady. Odnotowano tendencję rosnącą w wyborze roweru, motoroweru, motocyklu, a ostatnio także hulajnogi jako środka transportu. Niestety, przekłada się to na znaczny wzrost wypadków drogowych z udziałem takich pojazdów.             Jeden z głośniejszych incydentów miał miejsce w 2016 […]

Konkurs na artykuł okładkowy

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY ARTYKUŁ O TEMATYCE PRAWNICZEJ Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu na najlepszy artykuł o tematyce prawniczej jest magazyn Czas Prawnika. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin Konkursu jest dostępny na funpage’u Organizatora dostępnym na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/czasprawnika oraz na stronie internetowej Organizatora […]

E-doręczenia w zasięgu ręki – nowa ustawa o elektronicznych doręczeniach

W październiku 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o doręczeniach elektronicznych – projekt został przyjęty niemalże jednogłośnie. Za uchwaleniem ustawy wraz z poprawkami zagłosowało 442 posłów, 4 posłów było przeciw, natomiast 5 wstrzymało się od głosu. Według wcześniej wspomnianej ustawy, e-doręczenie będzie traktowane na równi z wysyłanym tradycyjnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym. Jak […]

Czy sztuczna inteligencja zastąpi prawników?

Wzrost znaczenia sztucznej inteligencji we współczesnym świecie wiąże się z koniecznością znalezienia nowych rozwiązań prawnych i etycznych. Sztuczna inteligencja jest technologią najszybciej rozwijająca się na świecie. Jej rozwój niesie jednak za sobą nie tylko korzyści, ale również zagrożenia, a odpowiednie regulacje prawne powinny zminimalizować negatywne aspekty jej rozwoju, których nie można wykluczyć. Stosowanie najwyższych standardów […]