Inspektor Ochrony Danych Osobowych i jego znaczenie

  Instytucja Inspektora Ochrony Danych Osobowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest jednostką wyznaczoną przez administratora danych do wykonywania zadań wynikających z przepisów RODO, m.in. do informowania o obowiązkach jakie posiada zarówno administrator jak i jego pracownicy, kontrolowania przestrzegania przepisów, udzielania rad, zaleceń ale również stanowi on formę punktu kontaktowego dla organów nadzorczych. Realizując swoje zadania […]

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jako trzecia czynność mortis causa

Polski ustawodawca przewiduje trzy czynności mortis causa. Dwie z nich reguluje Kodeks cywilny, co czyni je najpowszechniejszymi i najbardziej rozpoznawalnymi czynnościami przewidzianymi prawem, a mającymi skutek po śmierci spadkodawcy. Mowa oczywiście o testamencie i jedynej umowie dopuszczonej do ingerencji w procesie dziedziczenia – zrzeczenia się spadku. Rzadko kiedy pamięta się o trzeciej czynności, którą umiejscowiono […]

Szczególne zagadnienia dotyczące czasu pracy

Istota czasu pracyRegulacje dotyczycące czasu pracy odznaczają się wyjątkową szczegółowością na tle innych przepisów w Kodeksie Pracy. Wpływa to znacząco na zakres przysługującej stronom swobody w zakresie kształtowania stosunku pracy. Jej główne granice są wyznaczone przede wszystkim przez rodzaj i miejsce pracy, obowiązujące przepisy działu szóstego Kodeksu Pracy, jak również treść ewentualnego porozumienia zawartego pomiędzy […]

WOLNOŚĆ I RÓWNOŚĆ WOBEC PRAWA KONFLIKTY AKSJOLOGICZNE I FUNKCJONALNE WSPÓŁZALEŻNOŚCI

Informacji, które dotyczą zagadnień wolności i równości jest bez liku, jednak mimo ciągłego rozwojunauki dotychczas nikomu nie udało się stworzyć spójnej, zwięzłej, wyczerpującej, a co najważniejszeuniwersalnej i powszechnie uznawanej definicji pojęcia wolności. Jest to bowiem pojęcie względne,dające pole do szerokiej interpretacji. Odbiór wolności zależy w znacznym stopniu od subiektywnychodczuć osoby dokonującej analizy tego pojęcia. Co […]

Pandemiczna rzeczywistość, czyli trzecia fala koronawirusa w Polsce i zmiany w obostrzeniach oraz Narodowym Programie Szczepień

Na przełomie lutego i marca, w Polsce, zaczęto mówić o trzeciej fali epidemii koronawirusa. Znacznie więcej ludzi, od początku pandemii, zaczęło wówczas trafiać do szpitali z powodu zakażenia wirusem z Wuhan, a także nieco szybciej się zakażać, wykazując przy tym cięższy przebieg choroby, który mierzalny był zajętymi respiratorami (według oficjalnych danych z Ministerstwa Zdrowia, dnia […]

Stalking i Cyberstalking w Prawie

W związku z ułatwionym dostępem do mediów społecznościowych, intensywnym rozwojem wirtualnej rzeczywistości można zauważyć tendencje do coraz częstszego występowania pejoratywnego zjawiska jakim jest uporczywe nękanie(stalking). W różnorodnych systemach prawnych stanowi ono przestępstwo podlegające penalizacji na podstawie norm prawa karnego. W literaturze istnieją różnorodne definicje tego czynu zabronionego. Według stanowiska J. Skarżyńskiej-Sernalgia stalking to powtarzające się […]

ŻYJEMY W CHAOSIE PRAWNYM

27 stycznia Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie pisemne wyroku z dnia 22 października 2020 roku, w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu prawnego dopuszczającego aborcję w sytuacjach dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Tym samym wyrok w zgodzie z literą prawa został opublikowany w Dzienniku Ustaw. W praktyce oznacza to, że rozstrzygnięcie (tudzież opinia) TK z […]

Covid – to czy grypa? – czyli trudna diagnoza łatwą implikacją błędu diagnostycznego

            Obecnie, sytuacja pandemiczna w kraju, zdaje się ponownie eskalować. Wszak, liczbę bieżących przypadków, liczyć należy w tysiącach i jest ona dwucyfrowa, gdy ówcześnie i to całkiem niedawno – występowała co do tego, tendencja spadkowa. Parę tygodni temu, liczba nowych zakażeń, utrzymywała się na poziomie średnio 6 tysięcy. Obecnie, jest to aż 12 142 nowych przypadków […]

Upadłość konsumencka w czasie pandemii

Wszechobecność wirusa Sars-CoV-2 można odczuć w dzisiejszym świecie na każdym kroku. Codziennie towarzyszą nam maseczki, doskwiera konieczność zachowywania szczególnych środków ostrożności, jak i respektowania rozmaitych ograniczeń, o których kiedyś nie było mowy. Również w aspekcie gospodarczym bardzo łatwo można dostrzec destrukcyjne działanie koronawirusa. Co raz więcej zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów posiada w obecnym czasie […]