Parliament Bill z 1911 roku jako rezultat kryzysu między izbami brytyjskiego parlamentu

Począwszy od XIX wieku rola Izby Gmin w procesie stanowienia prawa Wielkiej Brytanii stale rosła, tak jak i zakres jej kompetencji, częściowo kosztem Izby Lordów. Swego rodzaju przewaga izby niższej polegała na możliwości wspieraniu się argumentem legitymacji wyborczej, szczególnie po reformach Disraelego i Gladstone’a, w wyniku których liczba uprawnionych do głosowania znacznie wzrosła pozwalając dokładniej […]