Telemedycyna jako negatywny skutek pandemii

Jak wiadomo, od momentu ograniczenia funkcjonowania instytucji państwowych, aż do całkowitego ,,lockdownu’’- na skutek epidemii koronawirusa – także działalność służby zdrowia, została drastycznie ograniczona. Rzeczony ,,lockdown’’ doprowadził do sytuacji, w których szpitale zaprzestały przyjmować pacjentów oraz wykonywać planowe zabiegi oraz operacje. Ograniczyły się więc. do świadczenia usług pacjentom, jedynie w sytuacjach realnie zagrażających życiu. Epidemia […]