Incydent bezpieczeństwa i jego obsługa po wycieku danych

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, zwane także RODO nakłada na przedsiębiorców wiele obowiązków związanych z ochroną przetwarzanych przez nich danych osobowych. Obowiązki te mają na celu odpowiednie zabezpieczenie danych osób fizycznych, tak aby nieuprawnione podmioty nie miały do nich dostępu. Jednakże nawet w organizacji, która odpowiednio wdrożyła RODO, w sposób chociażby przypadkowy może pojawić się […]