Czy nastąpi rewolucja prawna w zakresie możliwości zasiedzenia linii przesyłowych przed rokiem 2008?

W niniejszym artykule pragnę poruszyć kwestię dotyczącą kilkuset tysięcy nieruchomości, na powierzchni których znajdują się napowietrzne linie elektroenergetyczne. Toczące się wobec nich postępowania w przedmiocie nabycia przed rokiem 2008 w drodze zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu, przez przedsiębiorcę przesyłowego lub Skarb Państwa, mogą nieoczekiwanie obrać zupełnie nowy kierunek. Wynika to z faktu, że […]

POTRZEBY POŻYCZKOWE SKARBU PAŃSTWA

Pojęcie potrzeb pożyczkowych budżetu Państwa zostało zdefiniowane w ustawie z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Definicja zawarta w art.76 utawy mówi o tym, że”przez potrzeby pożyczkowe budżetu państwa rozumie się zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do sfinansowania deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz rozchodów budżetu państwa”. Aby dokładnie zrozumieć czym jest […]

Muzyczny strzał w dziesiątkę – prawnicza recenzja kulturalna

W pierwszym kwartale tego roku w Polsce realizowany jest projekt muzyczny w skali światowej – Koncert „10 tenorów”. W lutym i marcu artyści z Polski i Ukrainy wystąpili w 21 polskich miastach: Opolu, Białymstoku, Łodzi, Kielcach, Płocku, Gdańsku, Szczecinie, Toruniu, Zielonej Górze, Rzeszowie, Wrocławiu, Lublinie, Warszawie, Kaliszu, Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Pile, Poznaniu, Częstochowie, Radomiu i […]

Oszuści strzeżcie się! Nawet 5 lat więzienia za cofanie licznika

Ministerstwo Sprawiedliwości wypowiada wojnę nieuczciwym sprzedawcom pojazdów. Powstała w resorcie sprawiedliwości nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie kary nawet do 5 lat pozbawienia wolności za cofanie licznika. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. Ministerstwo Sprawiedliwości próbuje znaleźć lekarstwo na plagę cofania liczników samochodów, zwłaszcza w tych sprowadzanych zza granicy. Nowelizacja Kodeksu […]

Komu przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu audiowizualnego?

Narodziny kina pod koniec XIX w. były prawdziwą rewolucją, która zapoczątkowała rozwój niesamowitej kariery filmu. Pomimo tego, że początkowo lekceważono nowe medium, odbierając mu miano jednej ze sztuk, a raczej określając jako tanią rozrywkę dla robotników, filmy wciąż się rozwijały: stawały się dłuższe, udźwiękowione, a w końcu kolorowe. Wraz z tym rozwojem powiększał się krąg […]

Stan wojenny, a stan wojny – podobieństwa i różnice

Zapewnienie bezpieczeństwa ludności jest podstawowym zadaniem państw oraz poszczególnych organizacji międzynarodowych[1]. Pierwszym dokumentem regulującym powyższą kwestię była francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku[2]. Niespełna dwa wieki później Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela w swoich uregulowaniach podnosiła kwestie związane z wolnością, bezpieczeństwem oraz stawianiem oporu przeciw agresji[3]. Współcześnie bezpieczeństwo jest rozumiane jako […]

Walka z cyberterroryzmem a ochrona praw człowieka

Rozwój nowych technologii oraz coraz bardziej powszechna informatyzacja zadań, w tym również wykonywanych przez podmioty publiczne[1] powoduje wzrost możliwości związanych z wykorzystaniem Internetu w życiu prywatnym, biznesowym i społecznym. Wzmożony rozwój wykorzystania nowych technologii powoduje przede wszystkim otwieranie nowych, pozytywnych możliwości. Jednakże jednocześnie nie można zapominać, że niesie ze sobą także zagrożenie spowodowane rozwojem cyberprzestępczości […]

Obrona konieczna czy skuteczna? Użycie sztuk walki w warunkach obrony koniecznej.

Pomimo dwudziestej rocznicy obowiązywania kodeksu karnego,polskie sądy w dalszym ciągu nie wypracowały jednolitej linii orzeczniczej dotyczącej problematyki obrony koniecznej oraz, w szczególności, przekroczenia jej granic w postaci ekscesu intensywnego lub ekstensywnego. Rozbieżności poglądowe zasadzają się na braku jednomyślności w rozumieniu zdolności osoby atakowanej do użycia określonych środków mających na celu odparcie ataku. Podstawą powyższych rozważań jest […]

Konstytucyjne funkcje Trybunału Konstytucyjnego

W przeciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych o Trybunale Konstytucyjnym usłyszeli chyba wszyscy Polacy. Nowa władza, w grudniu już po raz siódmy znowelizowała ustawę szczegółową dotyczącą polskiego sądu konstytucyjnego. Wszelkie kolejne akty były podpisywane przez Prezydenta w nadzwyczaj krótkim czasie. W związku z powyższym faktem niezbędne jest przypomnienie jakie, szczególne, konstytucyjne funkcje pełni przedmiotowy organ. Uprawnienia […]