Jak rozwijać innowacyjność pracowników, firm i instytucji?

Innowacyjność jako pojęcie niedookreślone, a wręcz wyłącznie dorozumiane towarzyszy ludzkości od bardzo dawna. Patrząc na niniejszą problematykę z perspektywy historycznej możemy zgodnie uznać, że innowacyjność jest podstawą rozwoju społeczeństwa od setek lat. Być może nie zawsze była ona świadoma pod względem rozwojowym i niejako złożonego procesu myślowego, jednakże wynikała ona z głęboko zakorzenionej potrzeby pragmatyki […]

Zasady działania polityki azylowej UE

Udzielenie azylu osobie potrzebującej wynika z obowiązku prawnego. Nie jest przywilejem, ani dobrą wolą państwa przyjmującego uchodźcę. Każe państwo posiada własną politykę azylową, która jest koordynowana przez Unię Europejską. Jednakże obecne unormowania UE w tym zakresie nie przesądzają o obowiązku przyjmowania uchodźców z innych krajów Unii. Początków unormowania polityki migracyjnej trzeba upatrywać się już przy […]

Prawa człowieka umierającego

Prawa człowieka związane z końcem ludzkiej egzystencji są integralną częścią praw człowieka[1]. Jak wiadomo największy rozwój tychże gwarancji nastąpił po zakończeniu II. Wojny Światowej. Jednakże uznanie genezy praw człowieka od niniejszego momentu byłoby bardzo dużym uproszczeniem.