Reprywatyzacja stawów rybnych przejętych na cele reformy rolnej

Zdaniem NSA zabudowania znajdujące się w majątku ziemskim i służące gospodarce rybackiej mogły zostać przejęte na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Wyrokiem z 9 marca 2018 r. (sygn. I OSK 26/15) Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: WSA […]