Istota regulacji unijnego rozporządzenia RODO, czyli przepisów o ochronie danych osobowych na gruncie zmian z dniem 25.05.2018 r.

Przedsiębiorstwa, działalności gospodarcze, a więc podmioty biorące udział w obrocie gospodarczym  są jednostkami działającymi na podstawie m.in. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami[1]. Z dniem 25 maja 2018 r. w życie weszło swoistego rodzaju novum, RODO[2] – czyli unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 […]