Pactum de contrahendo, a kwestia uchylenia się od zawarcia umowy przyrzeczonej

W obrocie gospodarczym umowa przedwstępna stanowi niebywale ważne narzędzie do zawierania określonych umów w przyszłości, uważana jest za umowę przygotowującą zawarcie konkretnie oznaczonej umowy. Powyższe stanowisko jest niewątpliwie trafne, zważając na częstotliwość stosowania omawianej umowy w obrocie gospodarczym . Wymienić należy sytuacje gdy ze względu na pewne przeszkody faktyczne czy też prawne zawarcie umowy stanowczej […]