Pojedyncze kolory i kombinacje kolorystyczne jako znaki towarowe

Zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej, a ściślej mówiąc jej art. 120 § 1, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. W § 2 ww. artykułu ustawy prawo […]

Kryptowaluty #2 – Technologia blockchain, wallets, tokeny, ICO

Czym jest blockchain? W poprzednim wpisie dotyczącym kryptowalut, który otwierał serię artykułów o tej tematyce, zostało przedstawione przede wszystkim to, czym są kryptowaluty, jakie są ich rodzaje oraz czym jest bitcoin. Jeśli jeszcze nie zapoznałeś się z poprzednim artykułem, a potrzebujesz podstawowych informacji zapraszam do zapoznania się z pierwszym wpisem[1], do którego link znajduje się […]

Pieniądze albo życie

“Samobójstwo może być postrzegane jako rezultat wielu czynników i może przybierać różne formy” – pisał Emil Durkheim, francuski socjolog z przełomu wieków XIX i XX. Śmierć samobójcza, jakkolwiek dotyka każdego człowieka z osobna, ma określony wymiar społeczny, wyraźne społeczne podłoże i uwarunkowania. Jest bezsprzecznie tragedią osoby odbierającej sobie życie, jej bliskich, ale nie tylko – […]