Telemedycyna jako negatywny skutek pandemii

Jak wiadomo, od momentu ograniczenia funkcjonowania instytucji państwowych, aż do całkowitego ,,lockdownu’’- na skutek epidemii koronawirusa – także działalność służby zdrowia, została drastycznie ograniczona. Rzeczony ,,lockdown’’ doprowadził do sytuacji, w których szpitale zaprzestały przyjmować pacjentów oraz wykonywać planowe zabiegi oraz operacje. Ograniczyły się więc. do świadczenia usług pacjentom, jedynie w sytuacjach realnie zagrażających życiu. Epidemia […]

Parliament Bill z 1911 roku jako rezultat kryzysu między izbami brytyjskiego parlamentu

Począwszy od XIX wieku rola Izby Gmin w procesie stanowienia prawa Wielkiej Brytanii stale rosła, tak jak i zakres jej kompetencji, częściowo kosztem Izby Lordów. Swego rodzaju przewaga izby niższej polegała na możliwości wspieraniu się argumentem legitymacji wyborczej, szczególnie po reformach Disraelego i Gladstone’a, w wyniku których liczba uprawnionych do głosowania znacznie wzrosła pozwalając dokładniej […]