Wizerunek – kim tak naprawdę jesteśmy?

Czy to takie oczywiste? Mimo, że każdy z nas wie, czym w praktyce jest wizerunek, to gdybyśmy zostali poproszeni o podanie konkretnej definicji, mógłby pojawić się problem. Zresztą bardzo słusznie. „Wizerunek” sprawia więcej problemów niż mogłoby się wydawać. Jeśli chodzi o język powszechny, zajrzeć możemy do słownika. A tam odnajdziemy takie definicje jak: „to samo […]

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jako czyn niedozwolony

W polskim systemie prawnym istnieją dwa odrębne reżimy odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Pierwszy, nazywany powszechnie kontraktowym, obejmuje normy prawne dotyczące odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Z kolei „drugi system odpowiedzialności obejmuje bardzo różnorodne stany faktyczne, w których wyrządzenie szkody jest samoistnym źródłem zobowiązania. Mówimy wtedy o czynach niedozwolonych, stanowiących naruszenie […]