Upadłość konsumencka w czasie pandemii

Wszechobecność wirusa Sars-CoV-2 można odczuć w dzisiejszym świecie na każdym kroku. Codziennie towarzyszą nam maseczki, doskwiera konieczność zachowywania szczególnych środków ostrożności, jak i respektowania rozmaitych ograniczeń, o których kiedyś nie było mowy.Również w aspekcie gospodarczym bardzo łatwo można dostrzec destrukcyjne działanie koronawirusa. Co raz więcej zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów posiada w obecnym czasie problemy […]

Transgresje, tożsamość i Covid-19

Prawidłowe byłoby stwierdzenie, że żyjemy w okresie przejściowym z późnej nowoczesności na ponowoczesność, tzn. cechy ponowoczesności np. centralna pozycja konsumpcjonizmu lub odejście starych autorytetów, współistnieją w społeczeństwie z cechami późnej nowoczesności takimi jak waga przypisywana ideologii lub, co najważniejsze, niepewność ontologiczna wielu ludzi. Wiadome jest, że człowiek reaguje i ‘tworzy’ swoją tożsamość, jako odpowiedź na […]