Upadłość konsumencka w czasie pandemii

Wszechobecność wirusa Sars-CoV-2 można odczuć w dzisiejszym świecie na każdym kroku. Codziennie towarzyszą nam maseczki, doskwiera konieczność zachowywania szczególnych środków ostrożności, jak i respektowania rozmaitych ograniczeń, o których kiedyś nie było mowy. Również w aspekcie gospodarczym bardzo łatwo można dostrzec destrukcyjne działanie koronawirusa. Co raz więcej zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów posiada w obecnym czasie […]

Czy sztuczna inteligencja zastąpi prawników?

Wzrost znaczenia sztucznej inteligencji we współczesnym świecie wiąże się z koniecznością znalezienia nowych rozwiązań prawnych i etycznych. Sztuczna inteligencja jest technologią najszybciej rozwijająca się na świecie. Jej rozwój niesie jednak za sobą nie tylko korzyści, ale również zagrożenia, a odpowiednie regulacje prawne powinny zminimalizować negatywne aspekty jej rozwoju, których nie można wykluczyć. Stosowanie najwyższych standardów […]

Dzień Edukacji Prawnej czyli prawo na co dzień

W dniu 15 marca 2021 r. po raz kolejny obchodzony jest dzień edukacji prawnej. Za sprawą pandemii ten dzień wygląda zupełnie inaczej niż w poprzednich latach. Niezmienne natomiast pozostają cele czyli promocja szeroko rozumianej wiedzy o prawie w społeczeństwie polskim, podejmowanie działań na rzecz poszerzania i pogłębienia wiedzy o prawie a co za tym idzie wzrost świadomości prawnej. System […]

Konstytucyjna zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej – art. 68 ust. 2 Konstytucji RP

Ochrona ludzkiego życia i zdrowia jest jednym z niezbywalnych i nienaruszalnych praw każdego człowieka i obywatela danego kraju. Każde państwo wprowadza swój system ochrona życia tych dóbr, aby w pełni zagwarantować ochronę życia każdego obywatela. Polska również dysponuje własnym system ochrona zdrowia, które dodatkowo zintegrowany jest z unijnym system ochrony życia i zdrowia. Nadrzędną jednak […]

Prawo jest kobietą

Gdy w 1909 roku w USA Socjalistyczna Partia Ameryki ustanawiała Dzień Kobiet, a działo się to w rezultacie m.in. zamieszek i strajków w Nowym Jorku, kobiety na terenie Stanów nie posiadały jednolicie rozumianego praw wyborczego. Było ono zależne od prawodawstwa konkretnego stanu. Dopiero w 1920 roku, po wejściu w życie 19 poprawki do Konstytucji, panie […]

Problematyka woli instytucji przebaczenia

Przebaczenie występuje w kodeksie cywilnym trzykrotnie, w art. 899 § 1 dot. darowizny, w art. 930 dot. niegodności dziedziczenia i w interesującym nas art. 1010 odnoszącym się do przebaczenia przy wydziedziczeniu spadkobiercy. Wziąwszy pod uwagę zbliżoną, czy wręcz tożsamą, co do swej istoty, budowę przytoczonych przepisów należy przy interpretacji art. 1010, a ściślej zawartej w […]