Pandemiczna rzeczywistość, czyli trzecia fala koronawirusa w Polsce i zmiany w obostrzeniach oraz Narodowym Programie Szczepień

Na przełomie lutego i marca, w Polsce, zaczęto mówić o trzeciej fali epidemii koronawirusa. Znacznie więcej ludzi, od początku pandemii, zaczęło wówczas trafiać do szpitali z powodu zakażenia wirusem z Wuhan, a także nieco szybciej się zakażać, wykazując przy tym cięższy przebieg choroby, który mierzalny był zajętymi respiratorami (według oficjalnych danych z Ministerstwa Zdrowia, dnia […]

Stalking i Cyberstalking w Prawie

W związku z ułatwionym dostępem do mediów społecznościowych, intensywnym rozwojem wirtualnej rzeczywistości można zauważyć tendencje do coraz częstszego występowania pejoratywnego zjawiska jakim jest uporczywe nękanie(stalking). W różnorodnych systemach prawnych stanowi ono przestępstwo podlegające penalizacji na podstawie norm prawa karnego. W literaturze istnieją różnorodne definicje tego czynu zabronionego. Według stanowiska J. Skarżyńskiej-Sernalgia stalking to powtarzające się […]

E-doręczenia w zasięgu ręki – nowa ustawa o elektronicznych doręczeniach

W październiku 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o doręczeniach elektronicznych – projekt został przyjęty niemalże jednogłośnie. Za uchwaleniem ustawy wraz z poprawkami zagłosowało 442 posłów, 4 posłów było przeciw, natomiast 5 wstrzymało się od głosu. Według wcześniej wspomnianej ustawy, e-doręczenie będzie traktowane na równi z wysyłanym tradycyjnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym. Jak […]

ŻYJEMY W CHAOSIE PRAWNYM

27 stycznia Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie pisemne wyroku z dnia 22 października 2020 roku, w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu prawnego dopuszczającego aborcję w sytuacjach dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Tym samym wyrok w zgodzie z literą prawa został opublikowany w Dzienniku Ustaw. W praktyce oznacza to, że rozstrzygnięcie (tudzież opinia) TK z […]

Covid – to czy grypa? – czyli trudna diagnoza łatwą implikacją błędu diagnostycznego

            Obecnie, sytuacja pandemiczna w kraju, zdaje się ponownie eskalować. Wszak, liczbę bieżących przypadków, liczyć należy w tysiącach i jest ona dwucyfrowa, gdy ówcześnie i to całkiem niedawno – występowała co do tego, tendencja spadkowa. Parę tygodni temu, liczba nowych zakażeń, utrzymywała się na poziomie średnio 6 tysięcy. Obecnie, jest to aż 12 142 nowych przypadków […]