Inspektor Ochrony Danych Osobowych i jego znaczenie

  Instytucja Inspektora Ochrony Danych Osobowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest jednostką wyznaczoną przez administratora danych do wykonywania zadań wynikających z przepisów RODO, m.in. do informowania o obowiązkach jakie posiada zarówno administrator jak i jego pracownicy, kontrolowania przestrzegania przepisów, udzielania rad, zaleceń ale również stanowi on formę punktu kontaktowego dla organów nadzorczych. Realizując swoje zadania […]

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jako trzecia czynność mortis causa

Polski ustawodawca przewiduje trzy czynności mortis causa. Dwie z nich reguluje Kodeks cywilny, co czyni je najpowszechniejszymi i najbardziej rozpoznawalnymi czynnościami przewidzianymi prawem, a mającymi skutek po śmierci spadkodawcy. Mowa oczywiście o testamencie i jedynej umowie dopuszczonej do ingerencji w procesie dziedziczenia – zrzeczenia się spadku. Rzadko kiedy pamięta się o trzeciej czynności, którą umiejscowiono […]

Szczególne zagadnienia dotyczące czasu pracy

Istota czasu pracyRegulacje dotyczycące czasu pracy odznaczają się wyjątkową szczegółowością na tle innych przepisów w Kodeksie Pracy. Wpływa to znacząco na zakres przysługującej stronom swobody w zakresie kształtowania stosunku pracy. Jej główne granice są wyznaczone przede wszystkim przez rodzaj i miejsce pracy, obowiązujące przepisy działu szóstego Kodeksu Pracy, jak również treść ewentualnego porozumienia zawartego pomiędzy […]

WOLNOŚĆ I RÓWNOŚĆ WOBEC PRAWA KONFLIKTY AKSJOLOGICZNE I FUNKCJONALNE WSPÓŁZALEŻNOŚCI

Informacji, które dotyczą zagadnień wolności i równości jest bez liku, jednak mimo ciągłego rozwojunauki dotychczas nikomu nie udało się stworzyć spójnej, zwięzłej, wyczerpującej, a co najważniejszeuniwersalnej i powszechnie uznawanej definicji pojęcia wolności. Jest to bowiem pojęcie względne,dające pole do szerokiej interpretacji. Odbiór wolności zależy w znacznym stopniu od subiektywnychodczuć osoby dokonującej analizy tego pojęcia. Co […]

Konkurs na artykuł okładkowy

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY ARTYKUŁ O TEMATYCE PRAWNICZEJ Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu na najlepszy artykuł o tematyce prawniczej jest magazyn Czas Prawnika. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin Konkursu jest dostępny na funpage’u Organizatora dostępnym na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/czasprawnika oraz na stronie internetowej Organizatora […]