Współczesne znaczenie instytucji zaręczyn w prawie rodzinnym

Prawo rodzinne ze względu na specyfikę stosunków społecznych, które normuje, to od zawsze pole burzliwych dyskusji. Stąd też, ze względu na wrażliwość regulowanej materii, niektóre z niegdyś sankcjonowanych instytucji nie znajdują obecnie miejsca w KRiO. Tak było w przypadku instytucji zaręczyn. Czy jednak całkowita ignorancja ustawodawcy w odniesieniu do zaręczyn nie była błędem? Problematyka zaręczyn […]

Crowdfunding – zmiany w zakresie finansowania społecznościowego

Finansowanie społecznościowe, szerzej i powszechnie znane pod pojęciem crowdfundingu, doczekało się niedawno wejścia w życie rozporządzenia UE z dnia 7 października 2020 r., w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych, które nastąpiło 10 listopada. Powoduje to wiele istotnych zmian, nie tylko w kwestii funkcjonowania samych platform crowdfundingowych, czy po stronie emitentów, ale […]

WE SHOUT FOR BELARUS

Tekst został napisany w czerwcu 2021r. Krzyk Jany Shostak – polsko – białoruskiej aktywistki – usłyszał cały świat. Ale najwyższy czas, byśmy wszyscy się do niej przyłączyli i krzyczeli na całe gardło, o tym co dzieje się na Białorusi. Kiedy to się zaczęło? Zapewne znacznie wcześniej niż możemy przypuszczać. Od blisko 30-stu lat dokonuje się […]

Sport elektroniczny w świetle obowiązującego prawa.

W społeczeństwie informacyjnym, w czasach dynamicznego rozwoju technologii można zaobserwować zjawisko popularyzacji nowoczesnej formy działalności człowieka jaką jest sport elektronicznytzw. e-sport. Mimo dużego zainteresowania tego typu działalnością w krajowym ustawodawstwie brakuje legalnej definicji e-sportu. W literaturze pojęcie to ma dwojakie znaczenie. Sport elektroniczny sensu largo stanowi rekreacyjną formę rozrywki, to uczestnictwo w grach komputerowych związane […]

Czy apteki mogą się reklamować?

O tym, czy farmaceuta może reklamować leki sprzedawane w swojej aptece stanowi art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego[1]. Według przepisu ustawodawca wprowadził całkowity zakaz reklamowania aptek. Obecny kształt tego przepisu został wprowadzony tzw. ustawą refundacyjną, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Wcześniej przepis ten zakazywał jedynie reklamy działalności aptek skierowanej do publicznej wiadomości, […]