Nieskazitelny charakter adwokata

Zgodnie z art. 65 ust. 1) Ustawy Prawo o Adwokaturze, na listę adwokatów może być wpisany ten, kto jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Zastanawialiście się kiedyś, jak to się ma do pokupnego poczucia humoru albo przyprawiających o dreszcze opowieści o tym, że prawnicy nie mają serca? W […]

Odpowiedzialność cywilnoprawna za zabieg estetyczny

Odpowiedzialność cywilnoprawna to nie tylko reżim, który powstaje w momencie naruszenia reguł ostrożności podczas przeprowadzania konkretnego zabiegu, ale odpowiedzialność tę można rozumieć także jako pewną cechę charakteru. Słownikowa definicja słowa „odpowiedzialny” wskazuje, że osoba odpowiedzialna to osoba, na której można polegać, z kolei „odpowiedzialność” rozumiana jest także jako odpowiedzialność moralna[1]. Można więc powiedzieć, że odpowiedzialność […]