Prawo do zachowku

Małżonek, rodzice oraz zstępni nawet jeśli zostaną pominięci w sporządzonym przez zmarłego testamencie, mają prawo do ubiegania się od spadkobierców o należny im zachowek. Przepisy obowiązujące w Polsce umożliwiają dokonanie modyfikacji ustawowej kolejności dziedziczenia majątku po osobie zmarłej. Należy jednak mieć na uwadze, że nie prowadzi to w sposób automatyczny do pozbawienia prawa do spadku […]