Zasiedzenie jako sposób nabycia prawa własności

Zasiedzenie najoględniej można zdefiniować, jako pewien sposób nabycia własności na skutek upływu czasu. W efekcie posiadacz nieuprawniony, poprzez upływ oznaczonego w przepisach czasu, nabywa prawo poprzez faktyczne jego wykonywanie.  Instytucja zasiedzenia w głównej mierze eliminuje rozbieżność pomiędzy stanem własności, a faktycznym wykonywaniem uprawnień właścicielskich. Zasiedzenie de facto powoduje szkodę dla dotychczasowego właściciela, lecz dzieje się […]

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Wskazane postępowanie umożliwia skuteczne dochodzenie swoich roszczeń przez kontrahentów, realizujących interesy z firmami pochodzącymi z innych państw Unii Europejskiej. Niejednokrotnie mają miejsce sytuacje, gdy któraś z firm mieszczących się na terenie Unii Europejskiej nie zapłaci za dostarczony towar, czy wykonaną pracę. Aby skutecznie egzekwować swoje należności, sprawę należy skierować do Sądu, który posiada możliwość jej […]