Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie

Według badaczy zjawisko przemocy w rodzinie jest zjawiskiem patologii społecznej. Statystyki opisujące ten akt nadal nie wyczerpują złożoności zagadnienia. Podejmując ten temat, trzeba się zastanowić, dlaczego zjawisko przemocy występuje w rodzinie i dlaczego występuje z taką częstotliwością. Warto podkreślić, że przemoc w rodzinie jest niewątpliwie problemem społecznym. Statystyki podawane przez Policję, sądy i prokuratury często […]

Cykle przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie jest niestety wciąż częstym zjawiskiem. Pomimo, że istnieją w Polsce instytucje stojące na straży pokrzywdzonych, to sam problem zadawania cierpienia w gronie najbliższych pozostaje pewnym tabu. Ofiary przemocy obawiają się poinformować o swojej sytuacji i wypierają problem, usiłując normalnie funkcjonować w życiu codziennym. Rodzina, która boryka się z problemem przemocy, ma generalnie […]