Przemoc zawsze jest problemem

            Od kilku lat daje się zaobserwować wzrastający problem przemocy – dotyczy to zarówno środowiska zewnętrznego, jak i rodzin. Gry komputerowe, bajki w których głównym przekazem są zachowania agresywne, działają na dzieci negatywnie. Niestety, to właśnie one kształtują osobowość od najmłodszych lat.             Szkoła to instytucja, w której spotykają się uczniowie z różnych rodzin. Prowadzi […]

Dzień Edukacji Prawnej czyli prawo na co dzień

W dniu 15 marca 2021 r. po raz kolejny obchodzony jest dzień edukacji prawnej. Za sprawą pandemii ten dzień wygląda zupełnie inaczej niż w poprzednich latach. Niezmienne natomiast pozostają cele czyli promocja szeroko rozumianej wiedzy o prawie w społeczeństwie polskim, podejmowanie działań na rzecz poszerzania i pogłębienia wiedzy o prawie a co za tym idzie wzrost świadomości prawnej. System […]

Prawo jest kobietą

Gdy w 1909 roku w USA Socjalistyczna Partia Ameryki ustanawiała Dzień Kobiet, a działo się to w rezultacie m.in. zamieszek i strajków w Nowym Jorku, kobiety na terenie Stanów nie posiadały jednolicie rozumianego praw wyborczego. Było ono zależne od prawodawstwa konkretnego stanu. Dopiero w 1920 roku, po wejściu w życie 19 poprawki do Konstytucji, panie […]

Niezaszczepieni na COVID nie będą dyskryminowani

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w szeregu przepisów wymienia przywileje, jakimi będą mogły cieszyć się osoby zaszczepione przeciw COVID-19. Są to m.in.: Możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych na terytorium RP przez cudzoziemców. Zniesienie kwarantanny dla osoby współzamieszkującej z […]

Kobiety na pomoc narodowcom, czyli imperatyw prawa zgromadzeń

Zbliża się 11 listopada, który od kilku lat kojarzy nam się już nie tylko ze świętem narodowym, ale także, a może przede wszystkim z podświetlonym przez race i inną pirotechnikę pochodem przez Warszawę (i inne mniejsze miejscowości) tzw. środowisk narodowych. Marsz Niepodległości (taką nazwę przyjął jak rozumiem odwołując się paradoksalnie do wydarzeń w Compiègne) w […]

To nie koniec (legalnej) aborcji

Kolizja dóbr prawnie chronionych jakimi są życie matki i życie płodu rozstrzygana jest na korzyść kobiety jako osoby, która warunkuje byt dziecka w łonie. Wykazanie korelacji pomiędzy zagrożeniem dla zdrowia lub życia kobiety będącej w ciąży a koniecznością urodzenia dziecka z wadami genetycznymi lub skazanego na śmierć będzie stanowiło podstawę do legalnej aborcji. Orzeczenie TK […]

Referendum nad gołębiem

W przestrzeni publicznej (za sprawą PSL) pojawił się pomysł, aby nie publikować wyroku TK (bez sensu, ale to na marginesie) – wiadomo w jakiej sprawie i rozpisać w niniejszej kwestii referendum. Świetnie! Uwielbiam partycypację społeczną, oddolne ruchy pozwalające ubrać w ramy konstytucyjne rodzącą się myśl obywatelską; wyrażoną wprost potrzebę ludzi w danym kraju. Bądźmy drugą […]

Funkcja, przesłanki ustalania i wysokość stawek procentowych rodzajów opłaty adiacenckiej

Zgodnie z ustawową definicją poprzez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem […]