Siedem grzechów głównych na dwudzieste trzecie urodziny

Żeby zapobiec nieuporządkowanym pragnieniom człowieka na początku naszej ery autorzy patrystyczni (ojcowie kościoła, jak chociażby ojcowie aleksandryjscy, ojcowie kapadoccy, św. Augustyn) sformułowali ideę siedmiu grzechów głównych. Ta zaś do oficjalnego nauczania została wprowadzona przez Grzegorza Wielkiego. Dziś jest ważna rocznica dla nas, jako społeczeństwa, którą warto podkreślić w tym szczególnie trudnym dla wielu czasie. 23 […]

Opozycja przełoży wybory?

Znaleziona „Nić Ariadny” może doprowadzić opozycję do rozwiązania problemu dotyczącego daty wyborów, która to rodzi kość społecznej niezgody w sytuacji obecnie panującej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Z konstytucyjno-prawnego punktu widzenia istnieje fortel, który mogą zastosować kandydaci, aby w sposób autonomiczny, niezależny od woli obozu rządzącego, przesunąć termin wyborów. Istnieje tylko jeden warunek: konieczna jest całkowita jednomyślność […]

Pojedyncze kolory i kombinacje kolorystyczne jako znaki towarowe

Zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej, a ściślej mówiąc jej art. 120 § 1, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. W § 2 ww. artykułu ustawy prawo […]

Kryptowaluty #2 – Technologia blockchain, wallets, tokeny, ICO

Czym jest blockchain? W poprzednim wpisie dotyczącym kryptowalut, który otwierał serię artykułów o tej tematyce, zostało przedstawione przede wszystkim to, czym są kryptowaluty, jakie są ich rodzaje oraz czym jest bitcoin. Jeśli jeszcze nie zapoznałeś się z poprzednim artykułem, a potrzebujesz podstawowych informacji zapraszam do zapoznania się z pierwszym wpisem[1], do którego link znajduje się […]

Pieniądze albo życie

“Samobójstwo może być postrzegane jako rezultat wielu czynników i może przybierać różne formy” – pisał Emil Durkheim, francuski socjolog z przełomu wieków XIX i XX. Śmierć samobójcza, jakkolwiek dotyka każdego człowieka z osobna, ma określony wymiar społeczny, wyraźne społeczne podłoże i uwarunkowania. Jest bezsprzecznie tragedią osoby odbierającej sobie życie, jej bliskich, ale nie tylko – […]

Pactum de contrahendo, a kwestia uchylenia się od zawarcia umowy przyrzeczonej

W obrocie gospodarczym umowa przedwstępna stanowi niebywale ważne narzędzie do zawierania określonych umów w przyszłości, uważana jest za umowę przygotowującą zawarcie konkretnie oznaczonej umowy. Powyższe stanowisko jest niewątpliwie trafne, zważając na częstotliwość stosowania omawianej umowy w obrocie gospodarczym . Wymienić należy sytuacje gdy ze względu na pewne przeszkody faktyczne czy też prawne zawarcie umowy stanowczej […]

Istota regulacji unijnego rozporządzenia RODO, czyli przepisów o ochronie danych osobowych na gruncie zmian z dniem 25.05.2018 r.

Przedsiębiorstwa, działalności gospodarcze, a więc podmioty biorące udział w obrocie gospodarczym  są jednostkami działającymi na podstawie m.in. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami[1]. Z dniem 25 maja 2018 r. w życie weszło swoistego rodzaju novum, RODO[2] – czyli unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 […]

Reprywatyzacja stawów rybnych przejętych na cele reformy rolnej

Zdaniem NSA zabudowania znajdujące się w majątku ziemskim i służące gospodarce rybackiej mogły zostać przejęte na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Wyrokiem z 9 marca 2018 r. (sygn. I OSK 26/15) Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: WSA […]