Dzień Edukacji Prawnej czyli prawo na co dzień

W dniu 15 marca 2021 r. po raz kolejny obchodzony jest dzień edukacji prawnej. Za sprawą pandemii ten dzień wygląda zupełnie inaczej niż w poprzednich latach. Niezmienne natomiast pozostają cele czyli promocja szeroko rozumianej wiedzy o prawie w społeczeństwie polskim, podejmowanie działań na rzecz poszerzania i pogłębienia wiedzy o prawie a co za tym idzie wzrost świadomości prawnej. System […]

Prawo jest kobietą

Gdy w 1909 roku w USA Socjalistyczna Partia Ameryki ustanawiała Dzień Kobiet, a działo się to w rezultacie m.in. zamieszek i strajków w Nowym Jorku, kobiety na terenie Stanów nie posiadały jednolicie rozumianego praw wyborczego. Było ono zależne od prawodawstwa konkretnego stanu. Dopiero w 1920 roku, po wejściu w życie 19 poprawki do Konstytucji, panie […]

Niezaszczepieni na COVID nie będą dyskryminowani

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w szeregu przepisów wymienia przywileje, jakimi będą mogły cieszyć się osoby zaszczepione przeciw COVID-19. Są to m.in.: Możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych na terytorium RP przez cudzoziemców. Zniesienie kwarantanny dla osoby współzamieszkującej z […]

Kobiety na pomoc narodowcom, czyli imperatyw prawa zgromadzeń

Zbliża się 11 listopada, który od kilku lat kojarzy nam się już nie tylko ze świętem narodowym, ale także, a może przede wszystkim z podświetlonym przez race i inną pirotechnikę pochodem przez Warszawę (i inne mniejsze miejscowości) tzw. środowisk narodowych. Marsz Niepodległości (taką nazwę przyjął jak rozumiem odwołując się paradoksalnie do wydarzeń w Compiègne) w […]

To nie koniec (legalnej) aborcji

Kolizja dóbr prawnie chronionych jakimi są życie matki i życie płodu rozstrzygana jest na korzyść kobiety jako osoby, która warunkuje byt dziecka w łonie. Wykazanie korelacji pomiędzy zagrożeniem dla zdrowia lub życia kobiety będącej w ciąży a koniecznością urodzenia dziecka z wadami genetycznymi lub skazanego na śmierć będzie stanowiło podstawę do legalnej aborcji. Orzeczenie TK […]

Walka z cyberterroryzmem a ochrona praw człowieka

Rozwój nowych technologii oraz coraz bardziej powszechna informatyzacja zadań, w tym również wykonywanych przez podmioty publiczne[1] powoduje wzrost możliwości związanych z wykorzystaniem Internetu w życiu prywatnym, biznesowym i społecznym. Wzmożony rozwój wykorzystania nowych technologii powoduje przede wszystkim otwieranie nowych, pozytywnych możliwości. Jednakże jednocześnie nie można zapominać, że niesie ze sobą także zagrożenie spowodowane rozwojem cyberprzestępczości […]

Konstytucyjne funkcje Trybunału Konstytucyjnego

W przeciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych o Trybunale Konstytucyjnym usłyszeli chyba wszyscy Polacy. Nowa władza, w grudniu już po raz siódmy znowelizowała ustawę szczegółową dotyczącą polskiego sądu konstytucyjnego. Wszelkie kolejne akty były podpisywane przez Prezydenta w nadzwyczaj krótkim czasie. W związku z powyższym faktem niezbędne jest przypomnienie jakie, szczególne, konstytucyjne funkcje pełni przedmiotowy organ. Uprawnienia […]