Odpowiedzialność za działania robotów autonomicznych.

Sztuczna inteligencja pojawia się w coraz większej ilości dziedzin życia, a algorytmy, na podstawie których działa z każdym rokiem stają się bardziej zaawansowane. Powstają różne próby nadania robotom podmiotowości prawnej: robot humanoidalny Sophia otrzymał obywatelstwo Arabii Saudyjskiej, a Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie nadania robotom statusu osoby elektronicznej. W przypadku najbardziej zaawansowanych maszyn autonomicznych […]

Odpowiedzialność biura podróży za szkodę niemajątkową

Zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, biuro podróży może wyłączyć swoją odpowiedzialność w sytuacjach gdy: 1) niezgodność została spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego; 2) winę za niezgodność ponosi podróżny; 3) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie […]

Sztuka NFT w świetle prawa autorskiego

Koncepcja NFT powstała w 2015 roku, a pierwsze projekty zostały uruchomione w 2017 roku. Tokeny NFT (non-fungible tokens) to aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain (łańcucha bloków) pozwalające na zapisanie w formie cyfrowej na łańcuchu bloków wirtualnego przedmiotu np. obrazu oraz weryfikację jego autentyczności. NFT to token będący zapisem transakcji, rodzaj elektronicznego certyfikatu posiadania jakiegoś […]

Obowiązek udzielenia pomocy przez lekarza

Problematyka dotycząca obowiązku udzielenia pomocy przez lekarza oraz odpowiedzialności za nieudzielenie pomocy osobie potrzebującej  była już niejednokrotnie poruszana w doktrynie prawa medycznego. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 30 Ustawy o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty: lekarz ma obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego […]

Polski Ład – ulgi podatkowe na innowacyjność

Na wstępie warto skrótowo przedstawić charakter prawny ulg podatkowych. Zatem, wedle filaru prawa podatkowego – ordynacji podatkowej – ulgami podatkowymi (a więc ulgami w spłacie zobowiązań podatkowych) nazywa się zbiorczo wszelkiego rodzaju zwolnienia, możliwości odliczenia, obniżki, które powodują obniżenie, czy to wysokości samego podatku, czy podstawy jego obliczania. Istnieją rzecz jasna odstępstwa i wyjątki, zwłaszcza […]

Nieskazitelny charakter adwokata

Zgodnie z art. 65 ust. 1) Ustawy Prawo o Adwokaturze, na listę adwokatów może być wpisany ten, kto jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Zastanawialiście się kiedyś, jak to się ma do pokupnego poczucia humoru albo przyprawiających o dreszcze opowieści o tym, że prawnicy nie mają serca? W […]

Odpowiedzialność cywilnoprawna za zabieg estetyczny

Odpowiedzialność cywilnoprawna to nie tylko reżim, który powstaje w momencie naruszenia reguł ostrożności podczas przeprowadzania konkretnego zabiegu, ale odpowiedzialność tę można rozumieć także jako pewną cechę charakteru. Słownikowa definicja słowa „odpowiedzialny” wskazuje, że osoba odpowiedzialna to osoba, na której można polegać, z kolei „odpowiedzialność” rozumiana jest także jako odpowiedzialność moralna[1]. Można więc powiedzieć, że odpowiedzialność […]

Współczesne znaczenie instytucji zaręczyn w prawie rodzinnym

Prawo rodzinne ze względu na specyfikę stosunków społecznych, które normuje, to od zawsze pole burzliwych dyskusji. Stąd też, ze względu na wrażliwość regulowanej materii, niektóre z niegdyś sankcjonowanych instytucji nie znajdują obecnie miejsca w KRiO. Tak było w przypadku instytucji zaręczyn. Czy jednak całkowita ignorancja ustawodawcy w odniesieniu do zaręczyn nie była błędem? Problematyka zaręczyn […]

Crowdfunding – zmiany w zakresie finansowania społecznościowego

Finansowanie społecznościowe, szerzej i powszechnie znane pod pojęciem crowdfundingu, doczekało się niedawno wejścia w życie rozporządzenia UE z dnia 7 października 2020 r., w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych, które nastąpiło 10 listopada. Powoduje to wiele istotnych zmian, nie tylko w kwestii funkcjonowania samych platform crowdfundingowych, czy po stronie emitentów, ale […]