WE SHOUT FOR BELARUS

Tekst został napisany w czerwcu 2021r. Krzyk Jany Shostak – polsko – białoruskiej aktywistki – usłyszał cały świat. Ale najwyższy czas, byśmy wszyscy się do niej przyłączyli i krzyczeli na całe gardło, o tym co dzieje się na Białorusi. Kiedy to się zaczęło? Zapewne znacznie wcześniej niż możemy przypuszczać. Od blisko 30-stu lat dokonuje się […]

Sport elektroniczny w świetle obowiązującego prawa.

W społeczeństwie informacyjnym, w czasach dynamicznego rozwoju technologii można zaobserwować zjawisko popularyzacji nowoczesnej formy działalności człowieka jaką jest sport elektronicznytzw. e-sport. Mimo dużego zainteresowania tego typu działalnością w krajowym ustawodawstwie brakuje legalnej definicji e-sportu. W literaturze pojęcie to ma dwojakie znaczenie. Sport elektroniczny sensu largo stanowi rekreacyjną formę rozrywki, to uczestnictwo w grach komputerowych związane […]

Czy apteki mogą się reklamować?

O tym, czy farmaceuta może reklamować leki sprzedawane w swojej aptece stanowi art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego[1]. Według przepisu ustawodawca wprowadził całkowity zakaz reklamowania aptek. Obecny kształt tego przepisu został wprowadzony tzw. ustawą refundacyjną, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Wcześniej przepis ten zakazywał jedynie reklamy działalności aptek skierowanej do publicznej wiadomości, […]

Karta Praw Podstawowych UE i jej zastosowanie w postępowaniu podatkowym

W dzisiejszych czasach można stwierdzić, że system prawa jest wielocentryczny, co wynika z faktu, iż część prawa powstaje w Polsce, natomiast pozostała część powstaje na szczeblu europejskim. Może to powodować pewne komplikacje w poruszaniu się po obszarze wolności i praw jednostki, zarówno dla samego podatnika, ale także dla organów podatkowych. W przypadku prawa podatkowego, jest to […]

A (very) short introduction to feminist criminology

Feminist criminology as a perspective of crime and the discipline itself was born in the 1970s. However, unlike previous and many later perspectives, it did not focus solely on aetiology of crime, but rather on critiquing criminology. The pioneer writers emphasised criminology as a ‘boys’ club’, criticised it for the exclusion of female criminality and […]

Telemedycyna oraz bariery jej rozwoju.

Ostatnimi czasy w medycynie coraz częściej dostrzegamy korzyści, jakie przynosi wdrażanie systemów teleinformatycznych w jej struktury. Cały czas zderzamy się jednak z panującymi barierami, które powodują zmniejszanie rozgłosu i jednocześnie stosowania tego typu rozwiązań. Mowa tutaj przede wszystkim o zbyt niskich możliwościach technicznych, niejasnych zasadach finansowania oraz braku istnienia przejrzystych regulacji prawnych. Bez względu na […]

Szczepionki przeciw Covid-19 medycznym eksperymentem – czyli o powielaniu nieprawdziwych informacji o wakcynach, słów kilka

BŁĘDNE PRZEKONANIA – CZYLI DLACZEGO FORSUJE SIĘ POGLĄD, ŻE SZCZEPIONKI SĄ EKSPERYMENTEM MEDYCZNYM Jak dotąd, eksperyment medyczny, brzmiał nieco abstrakcyjnie, a wszelkie użycie tego epitetu, przywoływało na myśl obrazy rodem z największych laboratoriów analitycznych, badających najbardziej meandryczne zagadki medycyny, których nikt nigdy wcześniej nie rozwikłał tudzież wszelakie lecznicze terapie, które miały dać nadzieję chorym, na […]

Przemoc zawsze jest problemem

            Od kilku lat daje się zaobserwować wzrastający problem przemocy – dotyczy to zarówno środowiska zewnętrznego, jak i rodzin. Gry komputerowe, bajki w których głównym przekazem są zachowania agresywne, działają na dzieci negatywnie. Niestety, to właśnie one kształtują osobowość od najmłodszych lat.             Szkoła to instytucja, w której spotykają się uczniowie z różnych rodzin. Prowadzi […]

Hulajnoga elektryczna – urządzenie transportu osobistego – urządzenie wspomagające ruch

            Ostatnimi czasy widać ewolucję w sposobie poruszania się – coraz więcej osób przesiada się na tzw. jednoślady. Odnotowano tendencję rosnącą w wyborze roweru, motoroweru, motocyklu, a ostatnio także hulajnogi jako środka transportu. Niestety, przekłada się to na znaczny wzrost wypadków drogowych z udziałem takich pojazdów.             Jeden z głośniejszych incydentów miał miejsce w 2016 […]

Inspektor Ochrony Danych Osobowych i jego znaczenie

  Instytucja Inspektora Ochrony Danych Osobowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest jednostką wyznaczoną przez administratora danych do wykonywania zadań wynikających z przepisów RODO, m.in. do informowania o obowiązkach jakie posiada zarówno administrator jak i jego pracownicy, kontrolowania przestrzegania przepisów, udzielania rad, zaleceń ale również stanowi on formę punktu kontaktowego dla organów nadzorczych. Realizując swoje zadania […]