Dr Kamil Stępniak – Redaktor naczelny

Artur Sabasiński – Zastępca redaktora naczelnego – e-mail: a.sabasinski@think-make.pl

Julia Pasternak – Redaktor prowadząca – e-mail: j.pasternak@czasprawnika.pl

Marta Zdunek – Redaktor prowadząca – e-mail: m.zdunek@czasprawnika.pl

EKSPERCI

Marcin Gronowski – student prawa na WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; czynny członek kół naukowych, w tym m.in. prezes (2020/2021) i wiceprezes (2019/2020) Koła Naukowego Gospodarki Nieruchomościami, Prawa Rolnego i Ochrony Środowiska; uczestnik wielu kursów, warsztatów i akademii prowadzonych m. in. przez Allen & Overy, Ernst & Young, CMS, Linklaters, Clifford Chance, DLA Piper, Wolf Theiss, SK&S, czy Santander Universidades. Za swoją działalność nagrodzony m.in. nagrodą Społecznika Roku UAM (2021) za działalność naukową i na rzecz społeczności akademickiej.
Współautor monografii naukowych poświęconych pr. handlowemu, europejskiemu i pr. wyznaniowemu.
Doświadczenie zdobywał praktykując w poznańskich kancelariach i Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zainteresowany prawem cywilnym; handlowym; finansowym ze szczególnym uwzględnieniem FinTech i prawa bankowego; pr. nieruchomości; konkurencji oraz nowych technologii, jak również miłośnik historii prawa.

Paweł Klich – mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe związane są głównie z szeroko pojętą dziedziną prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prawa medycznego. W okresie studiów – członek Koła Naukowego Prawa Medycznego działającego przy WPiA UŚ. Autor kilku opracowań związanych z tematyką prawa medycznego i nie tylko. Uczestnik zarówno czynny jak i bierny wielu konferencji naukowych zarówno z dziedziny prawa medycznego jak i dziedzin pokrewnych.

Aldona Staniek

Aldona Staniek – aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach; absolwentka Studiów Podyplomowych na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka, realizowanych przez Katedrę Prawa Karnego, działających w ramach Katedry Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; autorka monografii pt. ,,Odpowiedzialność za błąd medyczny pracowników ochrony zdrowia. Aspekty prawno-karne i dyscyplinarne”’, wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowego Think & Make. Swoje zawodowe zainteresowania, koncentruje wokół szeroko pojętego prawa medycznego, karnego oraz cywilnego.

Tomasz Stankowski – ukończył studia I i II stopnia na Uniwersytetach w Cardiff i Leuven. We wrześniu 2020 obronił pracę magisterską skupiającą się na rozwoju wiktymologii w Polsce. Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na wiktymologii, prewencji społecznej oraz kryminologii krytycznej.

Mateusz Śmiałek – prawnik, agent celny (nr wpisu 015798), ekspert ds. podatków, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uczelni Łazarskiego. Laureat konkursu Ministerstwa
Finansów.

Praktyk prawa podatkowego, specjalizuje się w akcyzie. Doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych firm consultingowych, jak również w Departamencie Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów. W chwili obecnej Koordynator MDR oraz Specjalista ds. podatków w jednej z wiodących spółek przemysłu energetycznego. W trakcie zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.

Anna Kozielska – Apl. adw. Anna Kozielska w 2019 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni na kierunku prawo. W trakcie studiów zaangażowana była w wiele inicjatyw m.in. udzielając pro bono porad prawnych pod patronatem studenckiej poradni prawnej przy Sądzie Rejonowym w Gdyni. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Odbywała praktyki w Sądach powszechnych oraz trójmiejskich kancelariach posiadających szerokie spectrum świadczonych usług. W 2020 roku realizowała staż w największym polskojęzycznym biurze obsługującym podmioty gospodarcze w Sztokholmie. Obecnie pracuje jako prawniczka w gdańskiej kancelarii, cieszącej się nieposzlakowaną opinią oraz ugruntowaną pozycją na rynku. Autorka wielu artykułów dotykających problematyki natury polityczno-prawnej. Propagatorka języka dyplomacji oraz mediacji. Od początku swojej prawniczej kariery związana była z kołami naukowymi, przede wszystkim biorąc udział w licznych konferencjach i akcjach społecznych. Często z powodzeniem współtworząc ciekawe i innowacyjne projekty. W przyszłości chciałaby rozpocząć własną specjalizację z zakresu spraw cywilnych, karnych i administracyjnych. Prawo, a przede wszystkim dbałość o interesy i dobro klienta od zawsze były jej pasją, dlatego do każdej sprawy podchodzi indywidualnie, dobierając narzędzia adekwatne do istniejących potrzeb. Jest ambasadorką wydawnictwa prawniczego CH Beck, a zdobytym doświadczeniem chciałaby w przyszłości dzielić się prowadząc wykłady dla młodszych koleżanek i kolegów z branży. Dotychczas odbyła także wiele szkoleń udoskonalających jej pracę w zawodzie. W zakresie ukończonych kursów szczególnie rekomenduje współpracę z Think & Make Institute. Od 2022 roku członkini polskiej adwokatury. Aplikantka adwokacka przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. 

Kontakt: ania.kozielska@gmail.com